Posts Tagged ‘อโศก’

Terminal 21 Hip shopping mall in Bangkok

เทอร์มินอล 21 แหล่งช็อปปิ้งสุดฮิบในกรุงเทพ

แค่นั่งรถไฟฟ้า บีทีเอส ลงสถานีอโศกก็ถึงแล้ว

 IMG20150228185410

IMG20150228181930

IMG20150228181922

IMG20150228183838

IMG20150228183833

IMG20150228181348

IMG20150228181326

IMG20150228180915

IMG20150228180805

IMG20150228180227

IMG20150228175736

IMG20150228175729

IMG20150228175656

IMG20150228175322

IMG20150228175234

IMG20150228175212

IMG20150228175130

IMG20150228190415

IMG20150228190316

IMG20150228190331

โฆษณา