Posts Tagged ‘บทกลอน’

กลอนรัก…ความรักดั่งกาแฟสำเร็จรูป

 

ถ้าความรักดั่งกาแฟสำเร็จรูป

เหมือนรสจูบไร้ดื่มด่ำฉ่ำความหวาน

ทั้งฉาบฉวยรวบรัดเกินทัดทาน

อาจร้าวรานเมื่อรักร้างต่างรุนแรง

 

ให้ความรักดั่งกาแฟที่ใหม่สด

คั่วและบดหยาบป่นจนหอมแห้ง

รองใส่ถ้วยรินน้ำร้อนร่อนตะแกรง

กรุ่นกลิ่นแรงหอมหวลชวนให้รอ

 

ทีละหยดทีละหยดสดลงแก้ว

แท้จริงแล้วต้องอดทนมิย่นย่อ

กลั่นความรักจากใจให้เพียงพอ

ความสุขก่อคุ้มค่าท้าให้คอย

 

เติมความหวานด้วยน้ำตาลผสานผสม

ลดความขมนมเสริมเพิ่มอร่อย

รสกลมกล่อมจิบอุ่นอุ่นสูดกลิ่นลอย

ทีละน้อยค่อยค่อยดื่มลืมไม่ลง

 

เหมือนกับการกลั่นกรองของความรัก

จะประจักษ์รักยิ่งใหญ่ใช่ความหลง

เฝ้าถนอมน้ำใจให้ยืนยง

ไม่หวือหวาแต่มั่นคงและจริงใจ

Advertisements