กรุสำหรับ ธันวาคม, 2014

Nice travel in Thailand

The Erawan Museum, Samutprakan, Thailand.

พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร (เอราวัณ) จ.สมุทรปราการ

www.ancientcitygroup.net/erawan/en/home

IMG20140917191647

IMG20140917185609

IMG20140917174857

IMG20140917180112

IMG20140917175902

IMG20140917180540

IMG20140917180725

IMG20140917181041

IMG20140917181055

IMG20140917181228

IMG20140917181424

IMG20140917181620

IMG20140917181714

IMG20140917181900

IMG20140917182616

IMG20140917185113

IMG20140917185212

IMG20140917185657

IMG20140917185548

IMG20140917185705

IMG20140917190855

IMG20140917190945

IMG20140917191416

.

Ancient Siam, Samutprakan, Thailand. เที่ยวเมืองโบราณ สมุทรปราการ

http://www.ancientcitygroup.net/ancientsiam/en/home/

DSCN0007 DSCN0009 DSCN0024 DSCN0026 DSCN0032 DSCN0051 DSCN0053 DSCN0057 DSCN0059 DSCN0070 DSCN0075 DSCN0082 DSCN0094 DSCN0106 DSCN0111 DSCN0122 DSCN0127 DSCN0128 DSCN0136 DSCN0140 DSCN0142 DSCN0144 P1030205 P1030214 P1030264 P1030368 P1030388 P1030396