กรุสำหรับ พฤษภาคม, 2014

Good mean from my calendar on the wall
ความหมายดีๆที่ได้จากปฏิทินที่ติดอยู่บนฝาบ้าน

 

1-FeelGoodTT1-1600x900 copy

2-InspirationTT2-1920x1080 copy

3-RestartTT3-1600x900 copy

4-NobodyIsPerfectTT4-1600x900

5-EnjoyEverythingTT5-1600x900

6-MakeLifeSimpleTT6-1600x900 copy

7-FriendShipTT7-1600x900 copy

8-BeliveTT8-1600x900 copy

9-LifeIsBeautifulTT9-1600x900 copy

10-TheShowMustGoOn-1600x900

11-DreamComTrueTT11-1600x900

12-MakeTheBestOfItTT12-1600x900 copy