กรุสำหรับ สิงหาคม, 2013

How to make Cinemagraphs (still alive photos)

tidtee1974น้องแมวของฉัน 640x480..

Cinemagraphs คือ การผสมผสานระหว่างรูปถ่าย กับภาพเคลือนไหว หรือภาพวีดีโอ โดยจุดเด่นของภาพ Cinemagraphs นั้นคือการทำให้รูปภาพถ่ายธรรมดาๆเคลื่อนไหวได้เฉพาะจุด โดยการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ

.

ซึ่งเจ้าของไอเดียนี้คือ เจมี่ เบค อาชีพช่างถ่ายภาพ และ เควิน เคิร์ก นักสร้างกราฟฟิก ส่วนรูปแบบหรือประเภทของภาพแบบ Cinemagraphs นี้จะเป็นแบบ Gif Animation ที่มีนามสกุลไฟล์เป็น.gif

.

Cinemagraphs are still photographs in which a minor and repeated movement occurs. Cinemagraphs, which are usually published in an animated GIF format, can give the illusion that the viewer is watching a video. read more…

Credit : http://cinemagraphs.com/about/

Credit : http://cinemagraphs.com

Credit : http://en.wikipedia.org/wiki/Cinemagraph

Credit : http://www.sadung.com

.

.

โปรแกรมที่ต้องใช้ The program for make cinemagraphs

1.     Quick time player (Movie File โปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ Mov. ในโปรแกรมโฟโต้ช็อป)

2.     Windows live movie maker (VDO Editor โปรแกรมสำหรับตัดต่อวีดิโอ)

3.     Xilisoft video convertor ultimate (Convertor VDO File โปรแกรมแปลงไฟล์)

4.     Adobe photoshop CS3, CS4, CS5…..(Photos Editing Program โปรแกรมตกแต่งภาพ)

tidtee1974cg1.

.

.

ต้องลงโปรแกรม Quick time player ก่อน เพราะเป็นโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ mov. ในโฟโต้ช็อป

Quick time player install first. This program for editing mov. File on PhotoShop Program

tidtee1974cg2.

.

.

Step : One  ต้องทำการตัดต่อ VDO เพื่อตัดช็อตสั้นๆมาทำภาพ Cinemagraphs

Click on windows live movie maker for editing the VDO

cg3

.

.

.

1.     เปิดโปรแกรม Windows live movie maker และคลิกที่ปุ่มเพิ่มวิดีโอ และรูปภาพ

Add the VDO on Windows live maker by click on the add VDO and picture button

cg4.

.

.

2.     เลือก VDO แล้วกดปุ่ม เปิด

Select your VDO and click on open

cg5.

.

.

3.     เลือกแก้ไข และเลือกซีนที่ต้องการ แล้วคลิกหรือเลื่อนเม้าท์กำหนดจุดเริ่มต้น แล้วกดที่ปุ่ม “ตั้งจุดเริ่มต้น” จากนั้นก็ตั้งจุดสิ้นสุดในแบบเดียวกัน แล้วกดปุ่ม “ตั้งจุดสิ้นสุด”

Click on open edit and select time duration on the VDO by click or slide on the vdo and click on “set start point” and set the end time duration and click on set end point like too

cg6.

.

.

4.     คลิกที่หน้าแรก แล้วกด “บันทึกภาพยนต์”

Click on home and save movie

cg8.

.

.

5.     ตั้งชื่อวิดีโอ และเลือกนามสกุลไฟล์เป็น wma แล้ว บันทึก

Setting your vdo name and set vdo file to wma file, click on save

cg9.

.

.

6.     กดปุ่ม ปิด

Click on closed

cg10.

.

.

.

Step : Two  เปิดโปรแกรมแปลงไฟล์ เพื่อแปลงไฟล์ wma. ให้เป็นไฟล์ mov.

Double Click on Xilisoft Video Convertor Ultimate for convertor vdo file

.cg11.

.

.

7.     คลิกปุ่มเพิ่มวิดิโอไฟล์ ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้

Click on add vdo file

cg12.

.

.

8.     เพิ่มไฟล์วีดิโอ แล้วกดปุ่ม open

Select vdo file and clock on open

cg13.

.

.

9.     คลิกเลือกให้แปลงเป็นไฟล์ MOV-Quick Time Video

Select on profile to MOV-Quick Time Video

.cg14.

.

.

10.     ตั้งชื่อ vdo แล้วกดปุ่ม Invert Checked เพื่อแปลงไฟล์

Seting your vdo name and click on Invert Checked

cg15.

.

.

11.     แปลงไฟล์เรียบร้อยแล้ว คลิกที่เครื่องหมาย กากบาท เพื่อปิด

Completed and click on close

cg16.

.

.

Step : Three  นำวิดีโอที่แปลงไฟล์แล้ว ไปปรับแต่งในโฟโตช็อบ

Editing the VDO convertor and editing on Photoshop

cg17.

.

.

12.     เปิดโปรแกรมโฟโตช็อบ เลือกวิดีโอที่แปลงไฟล์เป็น mov แล้ว หรือลากไฟล์วิดีโอเข้าไปในโปรแกรมได้เลย

Open the vdo mov file or drag to Photoshop program

cg18.

.

.

13.     เลือกเมนู Window-Animation จะมีแถบ Timeline แสดงขึ้นมา

Click on Window-Animation for show Timeline tools

cg19.

.

.

14.     กดเปิดเมนูที่มุมขวาบนของพาเนล  Animation Timeline

Click on the panel menu at Animation Timeline

cg20.

.

.

15.     เลือก Trim Ducument Duration To Work Area

Select at Trim Ducument Duration To Work Area

cg21.

.

.

16.     เลือกเส้นเวลา (เส้นสีแดง) เพื่อเลือกเฟรม และเลื่อนขีดสีฟ้า ซ้าย-ขวา เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด

Slide curent time indicator for select your film and set to work area start and set work area end

cg22.

.

.

17.     เลือก Select และ All ที่เมนูด้านบน หรือกดปุ่ม “Ctrl+A” เพื่อเลือกพื้นที่ทั้งหมด จะมีเส้นประ เกิดขึ้นรอบๆภาพ

Click on Select ans All at the menu bar or “Ctrl+A” and have selection around the picture

cg23.

.

.

18.     เลือก Layer – new – Layer via copy ที่เมนูด้านบน หรือกด “Ctrl+J” เพื่อก๊อบปี้ภาพในเฟรมนี้ให้เป็นภาพธรรมดาในเลเยอร์ใหม่

Click on Layer – New – Layer via copy or “Ctrl+J” for copy this picture to new layer

cg24.

.

.

19.     เลือกที่ Layer 2 และกด Quick Mask Mode หรือกด “Q” จากนั้นใช้พู่กันระบายส่วนที่ไม่ต้องการให้เคลื่อนไหว

Click on Layer 2 and click Quick Mask Mode or “Q” and mask by brush don’t want to move a picture area cg25

.

.

20.     เลือกที่ Select – invert หรือ “Shift+Ctrl+I” เพื่อสลับด้าน

Click on Select – Invert or “Shift+Ctrl+I” for selection invert

cg26a

.

.

21.     เมื่อสลับด้านพื้นที่แล้ว กด Add Layer Mask

Click on Add Layer Mask

.cg27.

.

.

22.     กด Play เพื่อดูผลงาน

Click on Play for watch your VDO

cg28.

.

.

23.     เลือก File – Save for web & Devices หรือ “Alt+Shilft+Ctrl+S เพื่อเซฟเป็นไฟล์ gif.

Click on File – Save For Web & Devices or “Alt+Shift+Ctrl+S for save file to gif.

cg29.

.

.

24.     กำหนด File ภาพ, ขนาด และรายละเอียดต่างๆ

Setting Image Size and other

cg30.

.

.

25.     ตั้งชื่อภาพ และกด บันทึก

File name setting and save

cg31.

.

.

.

.

1197815838.

.

My Cinemagraphs

With my friends at work

tidtee1974At-my-work3.

.

.

With my friends at work

tidtee1974At-my-work1.

.

.

With my friends at work

At-my-work2.

.

.

My cat at home

tidtee1974-cat2