กรุสำหรับ มิถุนายน, 2013

From FW-mail

Romantic Falling Rain Gif Pictures ภาพฝนตกโรแมนติคดีจัง!m323856

.m323857

.m323858

.m323859

.m323860

.

faith018

.faith005

.faith008

.

faith014

.faith015

.faith017

.faith019

.faith020

.8

.17116

.

.17118

.

.17121

.

.17126.

..

.1348662t1vx60j9c7[1]

.

.

.

From FW-mail

Romantic love Gif Pictures ภาพความรัก น่ารักๆ 4a83d78893126

.4a83dabd9680d[1]

.4a83deec8b80d[1]

.4a83e6a77adc8

.4a7020c4b237b[1]

.9b24099488b4

.

.48cf70e4c5184

.48cf70e5d2f23

.48cf70e325ca6

.48cf70e145447[1]

.498c193a2400b

.498c193849fe9

.

.E291010_04C

วิธีทำ Icon ไอคอน หรือ ภาพประจำบล็อก WordPress (แบบง่ายๆ)

How to make Icon / Blog Picture on WordPress (Make it easy)

1

.

.

1.         ต้องสร้างรูปภาพสีเหลี่ยมจตุรัสขนาด 100mb ก่อน โดยใช้โปรแกรม Photoshop ให้เปิดโปรแกรมขึ้นมา แล้วเลือกที่ File เลื่อนเม้าท์ลงมาที่ Open

(สามารถใช้โปรแกรมอื่นๆทำได้ ตามแต่ความถนัด หรืออาจจะตกแต่งภาพเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามได้)

The first you must have four-square picture 100mb. We will make from Photoshop program, select File and Open

(Can used other program for edit and make the picture like your style)

2a.

.

2.         เลือกภาพในคอมพิวเตอร์ที่ต้องการทำไอคอน และกดปุ่ม Open เพื่อเปิดภาพ

Select the picturefrom your computerfor make the Icon and click on Open

3

.

.

3.         เลือกตัดภาพ Crop หากภาพมีขนาดใหญ่เกินไป และไม่ใช่ภาพสี่เหลี่ยมจตุรัส จากนั้นกำหนดขนาดภาพ 100cm [กว้าง 100cm x สูง 100cm]

Select Crop tools and setting the picture 100cm [Width 100cm x height 100cm]

4a

.

.

4.         ลากเม้าท์ลงบนภาพเพื่อตัดภาพ

Drag mouse on the picture for crop

5

.

.

5.         เลือก Image แล้วเลื่อนเม้าท์ลงมาที่ crop เพื่อตัดภาพ

Select Image and crop

6

.

.

6.         เลือก Image และเลื่อนเม้าท์มาที่ Image Size

Select Image and slide down to Image Size

7

.

.

7.         กำหนดขนาดรูปภาพ 100pixels กว้าง 100pixels x สูง 100pixels แล้วกดปุ่ม OK

Setting Image Size to 100pixels Width 100pixels x height 100pixels and click OK

8a

.

.

8.         เลือก File แล้วเลื่อนลงมาที่ Save As เพื่อจัดเก็บรูปภาพลงในคอมพิวเตอร์

Select at File and slide down to Save As for save as your computer

9

.

.

9.         จัดเก็บรูปภาพที่ได้ในโฟลเดอร์ที่เตรียมไว้ และเลือกไฟล์ภาพให้เป็น JPEG หรือ PNG ก็ได้จากนั้นกดปุ่มเปิด / Open

Save as Icon folder and setting picture format is JPEG or PNG and click on Open10

.

.

10.         ตั้งชื่อภาพหรือไอคอนที่ได้ จากนั้นกดปุ่มบันทึก / save

File name setting and click on save button

11

.

.

11.         กดปุ่ม OK

Click on OK button

12

.

.

12.         ลงชื่อเข้าใช้ WordPress เปิดที่หน้าควบคุมเลือกที่ ตั้งค่า และเลื่อนลงมาที่ ทั่วไป จะเห็นกล่องอัพโหลดภาพทางด้านขวามือ ให้กดที่ปุ่มเรียกดู เพื่อเลือกภาพไอคอนที่เรา Save ไว้

Loc in to your WordPress account and click on Dashboard. Select Setting and General. See at upload box. Click on browse for select the Icon picture

13

.

.

13.         เลือกรูปภาพสำหรับทำไอคอนที่เตรียมไว้ แล้วกดปุ่มเปิด / Open

Select on your Icon picture for upload to Blog Picture / Icon , and click on Open

14

.

.

14.         กดปุ่มอัพโหลดรูปภาพ

Click on Upload Image

15

.

.

15.         กดปุ่ม Crop Image

Click on Crop Image button

16

.

.

16.         เสร็จแล้ว! คลิกที่ลิงก์ Back to blog options เพื่อกลับไปที่หน้าบล็อกตั้งค่า

All done! and click on the link Back to blog options

17a

.

.

17.         ไอคอนมาแล้ว! กดที่ชื่อบล็อกเพื่อดูไอคอนที่หน้าบล็อก

Your Icon and click on your blog namefor see Icon on your blog page

18.

.

18.         ไอคอน และหน้าบล็อกสวยๆ

Icon and nice blog page

19

.

.

[ วิธีติดตั้งฟอนต์สวยๆ]

How to install nice fonts

1. ดาวน์โหลดฟอนต์แบบ TTF TTF Download

ตัวอย่างเว็บที่แจกฟอนต์ให้ดาวน์โหลดฟรี!

Free fonts download sample site!

Thai fonts  www.f0nt.com

Englisg fonts  www.fontsquirrel.com

1.

.

.

2.   กดปุ่มดาวน์โหลด Click on Download

2.

.

.

3.   เลือก Download และ Compressed Select Download and Compressed

3.

.

.

4.   ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ซิป Double click on zip file

4.

.

.

5.   คลิกขวาที่ไฟล์ซิป แล้วคลิก Extract Right click on zip file and slide down and click on Extract

5.

.

.

6.   สร้างโฟลเดอร์เก็บไฟล์ฟอนต์ แล้วกด Unzip Create folder for save the fonts file

6.

.

.

7.   ไฟล์ฟอนต์ที่ได้มาถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ The fonts in your folder

7.

.

.

8.   คลิกขวาที่ไฟล์ฟอนต์แล้วเลือกที่ก๊อบปี้ Right click on the fonts file and select on copy

8.

.

.

9.   คลิกที่ Start และ Control Panel Click on Start and Control Panel

9.

.

.

10. คลิกที่โฟลเดอร์ฟอนต์เพื่อติดตั้ง Click on fonts folder

10.

.

.

11.   คลิกขวาตรงที่ว่างแล้วเลือก Paste Right click and paste

11.

.

.

12.    ฟอนต์ที่ได้ Here your fonts

12.

.

.

13.    ดาวน์โหลดฟอนต์แบบ OTF OTF Download

13.

.

.

14.    กดปุ่มดาวน์โหลด Click on Download

14.

.

.

15.    ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ซิป Double click on zip file

15.

.

.

16.    ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ฟอนต์ Double click on fonts file

16.

.

.

17.    กดปุ่ม Install Click on Install

17.

.

.

18.    ฟอนต์ที่ได้ Here your fonts

18.

.

.

.

.

[วิธีทำฟอนต์ไว้ใช้เอง]

How to make the fonts by yourself

หากใครมีฝีมือทางศิลปะ และอยากทำฟอนต์ไว้ใช้เองโดยไม่ซ้ำแบบกับใคร ก็สามารถทำเองได้นะ คลิกดูตามลิงก์ด้านล่างเร้ย (แต่สงัดชอบฟอนต์ที่คนอื่นทำมาให้ค่ะ สวยดี หุหุ)

If you wanna to make a font by yourself. You can see at the link “how to make a font”

How to make a font English version

www.bittbox.com

www.yourfonts.com

วิธีทำฟอนต์ เวอร์ชั่นภาษาไทย

www.f0nt.com

www.modxtoy.com

แบบสำหรับทำฟอนต์ Template for make a font
www.yourfonts.com

template