กรุสำหรับ มกราคม, 2013

36

.
Stop Motion คือ สตอปโมชัน (Stop motion) เป็นแอนิเมชันที่อะนิเมะเตอร์ต้องสร้างส่วน ประกอบต่างๆ ของภาพขึ้นด้วยวิธีอื่น นอกเหนือจากการวาดบนแผ่นกระดาษ หรือแผ่นเซล และยังต้องยอมเมื่อยมือ ขยับรูปร่างท่าทางของส่วนประกอบเหล่านั้นทีละนิดๆ แล้วใช้กล้องถ่ายไว้ทีละเฟรมๆ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หากการทำ Stop Motion ด้วยการถ่ายภาพทีละเฟรม อาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก สำหรับใครหลายๆคน ซึ่งยากกว่าการถ่าย VDO ตั้งเยอะ และวันนี้เราจะมาสอนวิธีทำ Stop Motion จาก VDO กัน

วิธีทำ  Method

โปรแกรมที่ต้องใช้ The Program must use

1.    – โปรแกรมตัดต่อ VDO สงัดให้ โปรแกรม Corel VideoStodio Pro X5 ดาวน์โหลดโปรแกรมมาทดลองใช้ 30 วัน

The first you must install the program Corel VideoStodio Pro X5  download trial click คลิก

– โปรแกรมสำหรับ Capture ภาพจาก VDO เพื่อนำมาทำ Stop Motion เราสามารถ Capture ภาพจากโปรแกรม Corel VideoStodio Pro X5 แต่สงัดถนัดใช้งานโปรแกรม GOM Player มากกว่า

GOM Player it’s easy to capture for making Stop motion download click คลิก

– VDO สำหรับทำ Stop motion VDO for make Stop motion

รูปภาพ1

2.   VDO สำหรับทำ Stop Motion ให้เปิดเล่น VDO ใน GOM Player เพื่อ Capture ภาพมาทำ Stop  motion โดยกดที่ปุ่ม Control panel และกดปุ่ม Screen Capture หรือ Ctrl+E  แบบถี่ๆและต่อนื่องจน VDO เล่นจบ

VDO for making Stop motion and play on the GOM Player. And push at Control Panel and click on Screen Capture or Ctrl+E  to fast and to continue pushing until the end

รูปภาพ2.1

3.  ภาพที่ได้จากการ capture ใน Gom Player ส่วนใหญ่จะถูกเก็บอยู่ที่โฟลเดอร์ Documents   –     ไฟล์ GomPlayer    –    ไฟล์ Capture เมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้ว หากต้องการตั้งชื่อภาพใหม่ ให้คลิกขวาที่ภาพ แล้วเลื่อนเม้าท์มาที่ rename  ทำการเปลี่ยนชื่อ และที่สำคัญ ต้องพิมพ์เลข ลำดับภาพให้เรียงต่อเนื่องกันด้วย

The pictures  from capture it’s save on Document –  GomPlayer – Capture folder

รูปภาพ3

4.    เปิดโปรแกรม Corel VideoStodio Pro X5 เพื่อทำ Stop motion เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว ให้เลือกที่ Edit และ Import Media Files เพื่อเพิ่มรูปภาพที่เรา capture ไว้ก่อนหน้านี้

Open the Corel VideoStodio Pro X5 for make Stop motion and click Edit and click Import Media File for import the picturs from your capture

รูปภาพ4

5.   เลือกภาพที่เตรียมไว้ทั้งหมด แล้วกด Open

Select all pictures and click on Open button

รูปภาพ5

6.   คลิกเลือกรูปภาพทั้งหมด  แล้วลากมาที่ช่องที่ 1 คือ Disable VDO Track

Select all pictures and drag all pictures at to Disable VDO Track

รูปภาพ6

รูปภาพ7

7.   ดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อกำหนดความเร็วในการเล่นของแต่ละรูป หากใส่เวลาที่ตัวเลขน้อย ภาพจะเล่นเร็ว และหากใส่เวลาที่ตัวเลขมาก ภาพก็จะเล่นช้าลง โดยให้คลิกที่ช่องเวลา และใส่ตัวเลขลงไป หรือกดที่ลูกศร ขึ้น – ลง เพื่อเพิ่ม และลดเวลาซึ่งสต็อปโมชั่นของสงัด จะตั้งเวลาไว้ที่ 00:00:00:05 และบางภาพต้องการใหเล่นช้าลง หรือแสดงภาพนานนิดนึง จะตั้งเวลาที่ 00:00:00:20

Double click at the Picture and set Photo Duration. If you want to fast playing you must set at min duration. And if you want to slow playing must set at max duration. In this i set the most pictures at duaration 00:00:00:05 and slow playing some pictures at duration 00:00:00:20

รูปภาพ8

8.   สร้าง Title หรือจะไม่มีก็ได้ (หากไม่ต้องการให้มี่ Title ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไป) กดที่ปุ่มตัว T  แล้วเลือกรูปแบข้อความที่ชอบ จากนั้นให้ลากรูปแบบข้อวามลงมาที่ช่องที่ 3 คือ Disable Title Track

Title click at T and select title style and drag to Disable Title Track for make new title or not if you wasn’t

รูปภาพ9

9.   ดับเบิ้ลคลิกทีข้อความตรง Disable Title Track แล้วคลิกอีกครั้งที่ข้อความด้าบนจอ VDO เพื่อเปลี่ยน หรือแก้ไขข้อความใหม่ และสามารถปรับเปลี่ยนตัวอักษร, สี, ขนาด และอื่นๆได้ โดยเลือกปรับได้ตรงเมนู Title และการกำหนดเวลาเล่น เราก็สามาถปรับได้ที่ช่อง Disable Title Track ได้แบบง่ายๆด้วยการนำเม้าท์ไปวางหลังแถบบ Title แล้วลากแถบ Title ไป ซ้าย – ขวา

Double click on Text at Disable Title Track and click on display again for edit new text and you can set title duration, style, colour and other on title menu and you can drag text by mouse to left – right on Disable Title Track.

รูปภาพ10

10.    คลิกที่ Media และ Import Media Files เพื่อเพิ่มเพลงประกอบ Stop motion

Click at Media and click at Import Media Files for import music track

หมายเหตุ : About copyright

YouTube   ควรระวังเรื่องเพลงลิขสิทธิ์ที่ใช้ประกอบ วิดีโอด้วยนะ เพราะยูทูป เค้าเคร่งครัดเรื่องนี้มาก คือสามารถใช้เพลงลิขสิทธิ์ต่างประเทศประกอบ VDO ได้ แต่จะได้รับการเตือนจากยูทูป แต่ VDO ยังคงสามารถเปิดบนยูทูปได้ แต่ถ้าหากเราได้รับการโจมตี หรือร้องเรียนจากเจ้าของลิขสิทธิ์  วิดีโอของเราจะถูกลบออกจากยูทูปทันที และจะถูกคาดโทษเป็นเวลา 6 เดือน หากไม่โดนร้องเรียนซ้ำอีก คาดโทษนั้นจะถูกยกเลิก แต่หากมีการทำผิดซ้ำอีก 2-3 ครั้ง บัญชียูทูปจะถูกลบออกจากระบบทันที (สามารถใช้เพลงไทยได้ค่ะ ไม่ค่อยมีปัญหา)

Facebook   อนุญาตให้แชร์ VDO ที่เป็นลิขสิทธิ์จากเว็บอื่นๆได้ค่ะ แต่ไม่อนุญาตให้ Upload VDO ต้นฉบับที่ทำขึ้น แต่มีเพลงลิขสิทธิ์ประกอบ เพราะ VDO จะถูกลบทันที แต่ยังไม่มีการลบบัญชี แต่จะถูกเตือน หรือถูกคาดโทษ แต่หากมีการกระทำผิดซ้ำบ่อยๆ อาจถูกลบบัญชี เช่นกัน (สามารถใช้เพลงไทยได้ค่ะ ไม่ค่อยมีปัญหา)

Cautious :

YouTube   is very fix about copyright music and VDO. You can use copyright music for your VDO but YouTube will have cautious to you. And if you have attack from copyright owner. YouTube it’s will delete your VDO. And if you have attack from copyright owner about  3 times. Your account it’s will delete from YouTube

Facebook   You can share copyright music VDO or other VDO from YouTube and other webs on facebook. But you can’t upload your original VDO file have copyright music. Because facebook it’s will delete your VDO

รูปภาพ11

11.   เลือกเพลงที่ต้องการใช้ประกอบ Stop motion แล้วกด Open หรือ ตกลง

Select the music for your Stop motion and click Open

รูปภาพ12

12.   ลากเพลงที่ได้ไปใว้ในช่องที่ 5 คือ Disable Music Track

Drag the music to Disable Music Track

รูปภาพ13

13.   หากเพลงที่ใช้มีความยาวเกินไป ไม่สมดุลกับจำนวนภาพ สามารถตัดเพลงให้สั้นลงได้

If the music not balance with your picture you can make it.

รูปภาพ14

14.   กำหนดเวลาเล่นเพลง เพื่อให้เพลงสั้นลง หรือจะใช้เม้าท์ลากแถบเพลงให้สั้นลงก็ง่ายดีมากๆ หรือหากเพลงมันสั้นไป ก็สามารถลากเพิ่มเพลงได้ แล้วลากเพลงลงมาต่อกับเพลงแรก แค่นี้ก็ได้เพลงเล่นยาวๆแล้ว

You can set music duration or click the music on Disable Music Track and drag into short for balance with your pictures. And if the music it’s so short you can import new music and drag to Disable Music Track untill balance

รูปภาพ15

รูปภาพ16

15.   คลิกเม้าท์ที่จุดเริ่มต้นที่เวลา 00:00:00:00 เพื่อเล่น และตรวจสอบความถูกต้องของ VDO จากนั้นกดปุ่ม Play

Click on stating point at time 00:00:00:00 for play and check and  click Play button

รูปภาพ17

16.   กดปุ่มแชร์วิดีโอ เลือก Upload To Web   เลือกแชร์ไปยังโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค ที่คุณมีใช้บริการอยู่ ในที่นี้สงัดเลือก YouTube แบบ HD

Click on share and click on Upload To Web and select the social network.  In this i will select YouTube – HD

รูปภาพ18

17.  โปรแกรมจะทำการจัดเก็บไฟล์ไว้ในคอมพิวเตอร์ให้เราก่อนที่จะ upload ขึ้นเว็บ

The profram will save original VDO files on your computer before upload to web

รูปภาพ19

18. กำลังโหลดไฟล์ VDO ต้นฉบับเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์

Loading original VDO files to your computer

รูปภาพ20

19.  ใส่ Username และ Password ที่ใช้ Log In ในโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คนั้นๆ และกดปุ่ม Next

Put your username and password for web and click Next

รูปภาพ21

20.   คลิกเครื่องหมายถูกในช่อง I agree และกดปุ่ม Next

Click right on I agree and click Next

รูปภาพ22

21.   ใส่ชื่อ VDO และรายละเอียดต่างๆ

Put the VDO name and description and click Upload button

รูปภาพ23

รูปภาพ24

22.  กด Done

Click Done

รูปภาพ25

23.   ลงชื่อเข้าใช้งาน YouTube

Log in on YouTube

รูปภาพ26

24.    ดู VDO หรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ให้กดเลือก แก้ไข

Watch your VDO or manage VDO

รูปภาพ27

25    เลือกภาพหน้าปก VDO

Select the pictures for front cover

รูปภาพ28

26   ใส่รายละเอียดเพิ่มเติม หรือไม่ใส่ก็ได้ แล้วกดบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Put discription or not and click Save button

รูปภาพ29

27   กดที่ช่องของฉันเพื่อดู VDO และจะแชร์ไปที่เว็บโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คอื่นๆ

Click on my channel for watch and share VDO to social networkรูปภาพ30

28    กดที่ VDO เพื่อแชร์ไปเว็บโวเชี่ยลเน็ตเวิร์ค

Click on your Stop motion for share to social network

รูปภาพ31

29   กดแบ่งปัน และเลือกเว็บที่ต้องการแชร์ VDO

Click share to social network web

รูปภาพ32

รูปภาพ33

29.   และนี่คือโค๊ด สำหรับนำไปแปะที่ Blog

And this your embed code for blog

รูปภาพ34