กรุสำหรับ มีนาคม, 2010

คนรักที่เธอไม่ต้องการ

 

หากการจับมือกันมีความหมายเพียงแค่หน้าที่
ก็ปล่อยมือฉันเสียเถอะคนดี…อย่าได้ทนฝืน

 

หากคำรักที่เคยบอกไว้…วันนี้อยากได้ก็จะให้คืน
เมื่อหัวใจเธอรักคนอื่น…ก็ไม่ขอรื้อฟื้นเรื่องวันวาน

 

ฉันพยายามเต็มที่แล้ว…แต่เหมือนเดินมาเจอทางตัน
ทุกสิ่งที่ทำเพื่อเธอนั้น…เหมือนแค่สายลมที่พัดผ่าน

 

คำตอบที่ได้คืน…คือฉันเป็นเพียงคนรักที่เธอไม่ต้องการ
และต้องรับบทคนทรมาน…เพราะรักเธอ

 From FW mail